Barometr lokalny Głos Ziemi Cieszyńskiej

Serdecznie zapraszamy nasze Czytelniczki i Czytelników do wypełnienia anonimowej ankiety służącej badaniu poziomu zadowolenia z warunków życia w Waszej miejscowości. Badanie to zajmuje tylko kilka minut i pozwoli wskazać inwestycje, które Waszym zdaniem są ważne dla rozwoju Waszej gminy i powinny być realizowane przy wsparciu środków unijnych, w szczególności Funduszu Spójności.

Kliknij tutaj -> https://forms.gle/CVV5KQiboy8ciHux5 <-

Ankieta ta jest realizowana w ramach projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE.” Projekt prowadzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Stowarzyszenie Gazet Lokalnych.

 

Znamy wyniki ankiet!

 

Jak widzimy Śląsk Cieszyński?

 

Kilka tygodni temu na naszym partnerskim portalu Beskidzka24.pl i na stronie www.gzc.cieszyn.pl zamieściliśmy ankietę, w której padły pytania m.in. o zadowolenie z miejsca zamieszkania, o interesowanie się wydarzeniami w gminie i skojarzenia, przychodzące na pierwszą myśl o „swojej” gminie. Właśnie poznaliśmy jej wyniki.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. „Głos Ziemi Cieszyńskiej” jest członkiem Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, w związku z czym o wyrażenie opinii zostali poproszeni między innymi nasi Czytelnicy.

Jaki obraz regionu wyłania się z wypełnionych ankiet? Na pytanie, czy jest pan/-i zadowolony/-a z tego, że mieszka na terenie danej gminy, 31,4 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 43,1 proc. „raczej tak”. Zdecydowanie niezadowolonych z życia w danej gminie jest 5,9 proc. ankietowanych mieszkańców. Tyle samo – 5,9 proc. osób – chciałoby się zdecydowanie przeprowadzić do innej gminy, a 35,3 proc. zdecydowanie nie. Wygląda więc na to, że cieszyniakom dobrze żyje się w gminach, gdzie mieszkają. Respondenci z naszego regionu są też zainteresowani wszystkim, co związane z ich miejscem zamieszkania. Na pytanie, „czy interesujecie się państwo tym, co dzieje się na terenie waszej gminy”, 51 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 43,1 proc. „raczej tak”.

Organizatorzy ankietowego badania chcieli też wiedzieć, na ile ważne były dla naszych Czytelników konkretne kryteria wyboru obecnego miejsca mieszkania. W kolejności – od tych najważniejszych – wygląda to następująco: walory przyrodnicze; możliwość znalezienia pracy; bliskość  rodziny i znajomych; bliskość punktów usługowych; oferta spędzania wolnego czasu; cisza, spokój, z dala od miasta; bezpieczeństwo; społeczność lokalna; cena nieruchomości. Na samym końcu znalazło się: prestiż okolicy oraz pozytywne opinie o gminie.

Jeśli chodzi o poczucie tożsamości terytorialnej to prawie 30 proc. respondentów identyfikuje się ze swoją miejscowością zamieszkania, a 15 proc. identyfikuje się z najbliższą okolicą.

Co ciekawe, gdyby ankietowani mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego mieli sami decydować o rozdziale dodatkowych środków finansowych to najchętniej wsparliby inwestycje dotyczące dróg i chodników, parkingów oraz miejsc postojowych, ścieżek rowerowych. Na samym końcu najczęściej wymieniane były inwestycje z zakresu infrastruktury komunalnej – domy ludowe czy świetlice.

Ciekawych odpowiedzi udzielili nasi Czytelnicy na pytanie o pierwsze skojarzenie, przychodzące na myśl o „swojej” gminie. Najwięcej respondentów wskazało „gmina bez charakteru” i… „spokojna, bezpieczna gmina”. Natomiast najmniejszej liczbie osób ankietowanych jako pierwsza myśl o ich gminie przychodzi skojarzenie „gmina z wysoką dostępnością usług publicznych”.

Ankietę w przeważającej części wypełniły mieszkanki Śląska Cieszyńskiego – 62,7 proc. Mężczyźni stanowili 37,3 proc. respondentów. Jeśli natomiast mowa o kryterium wieku, największą liczbę ankiet uzupełniły osoby w przedziale 30-49 lat (52,9 proc.) oraz 50-69 lat (21,6 proc.). Na trzecim miejscu znalazły się osoby w wieku 19-29 lat (19,6 proc.), na czwartym 0-18 lat (3,9 proc.), na ostatnim mieszkańcy 70+ (2 proc.).

Jak się mają wyniki ankiet mieszkańców Śląska Cieszyńskiego do odpowiedzi ogólnopolskich? W Polsce zdecydowanie zadowolonych z miejsca zamieszkania jest łącznie 17,2 proc. osób, a „raczej zadowolonych” – 34,5 proc. Zdecydowanie niezadowolonych z mieszkania w danej gminie – na tle całego kraju – jest 12,6 proc., a 17,2 proc. respondentów zdecydowanie chciałoby się wyprowadzić z obecnego miejsca zamieszkania. Z kolei 48,4 proc. Polaków identyfikuje się ze swoim miejscem zamieszkania.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.