Regulamin konkursu walentynkowego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” z siedzibą przy ul. Żywieckiej 118, 43-300 Bielsko-Biała.
2. Konkurs organizowany jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzony jest na fanpage’u „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” na platformie Facebook.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Czas trwania konkursu: od 9 lutego 2022 roku (15.00) do 11 lutego 2022 roku (12.00).
5. Konkurs zostanie ogłoszony na fanpage’u „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, na portalu Facebook.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w terminie 9.02-11.02.2022 r. umieści określoną w § 3 pkt. 1 odpowiedź pod konkursowym postem na fanpage’u „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” na Facebooku.

§ 3

ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie otwarte: na jaki miły gest zdobyłeś się ostatnio dla swojej drugiej połówki/sympatii?
2. Odpowiedź na pytanie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” na Facebooku.
3. Redakcyjne jury spośród wszystkich opublikowanych odpowiedzi wyłoni 4 najciekawsze.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 lutego o 14.00, w komentarzu pod postem konkursowym.

§ 4
NAGRODY

1. Nagrody w konkursie:
a. za zajęcie I miejsca: voucher na 1 nocleg ze śniadaniem w Hotelu Mercure w Cieszynie, przy ul. Motelowej 21 (ważny do grudnia 2022 r.).
b. za zajęcie miejsc II-IV: zestaw męskich  kosmetyków marki Playboy oraz zestaw książek.
2. Nagrody są do odebrania w redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” przy ul. Chrobrego 21 w Cieszynie, w terminie do miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z konkursem.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Regulamin akcji promocyjnej „Kupuję taniej z »Głosem«”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” z siedzibą przy ul. Żywieckiej 118, 43-300 Bielsko-Biała, we współpracy z podmiotami wymienionymi w § 3, pkt. 3.
2. Akcja promocyjna organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Czas trwania akcji promocyjnej: od 17 grudnia 2021 roku do 17 lutego 2022 roku.
5. Akcja promocyjna zostanie ogłoszona w tygodniku „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, w którym (w wydaniach 17.12.2021-17.02.2022 r.) zostaną wydrukowane kupony rabatowe upoważniające okaziciela do zakupu produktów/usług w obniżonych cenach.
6. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Wszelkie informacje o promocji znajdują się również na stronie internetowej Organizatora – www.gzc.cieszyn.pl

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne.
2. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każda osoba, która w terminie 17.12.2021r. – 17.02.2022 r., na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dokona zakupów w punktach opisanych w § 3, pkt. 3, z wykorzystaniem kuponów wydrukowanych w tygodniku „Głos Ziemi Cieszyńskiej”.

§ 3

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej jest zakup wydania papierowego „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w terminie 17.12.2021-17.02.2022 r.
2. Uczestnik może dokonać zakupów produktów/usług z kodami rabatowymi opublikowanymi na kolumnie pod nazwą: „Kupuję taniej z »Głosem«” (obowiązują wyłącznie oryginalne, wycięte z gazety kupony; kserokopie nie są uznawane).
3. Podmioty udzielające rabatów: Sklep Odzieżowy „Orchidea” – ul. 9 listopada 3, Ustroń; Cafe Muzeum, ul. T. Regera 6, Cieszyn; Studio Fryzjerskie Evolution Joanna Francuz, ul. Bielska 84, Chybie; Mangoo Instytut Zdrowia i Urody, ul. Olszaka 8, Cieszyn; Butik Stylove, ul. Cieszyńska 2, Skoczów; Sala Zabaw Figlorożec i Kawiarenka Lodorożec, ul. Stawowa 54, Cieszyn; Cieszyński Miód, ul. Korfantego 13, Cieszyn; Restauracja Ekotradycja, ul. Bobrecka 15, Cieszyn; Korbasowy Dwór
ul. Hażlaska 135, Cieszyn; Studio Figura, ul. Liburnia 17, Cieszyn; Twoje Torebki, ul.
A. Brody 8A, Ustroń.
4. Weryfikacją kuponów zajmują się sprzedawcy/kasjerzy zatrudnieni w punktach, o których mowa § 3, pkt. 3.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z akcją promocyjną.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin konkursu świątecznego (na Facebooku)

Regulamin konkursu świątecznego
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” z siedzibą przy ul. Żywieckiej 118, 43-300 Bielsko-Biała.
2. Konkurs organizowany jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzony jest na fanpage’u „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” na platformie Facebook.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Czas trwania konkursu: od 17 grudnia 2021 roku (9.00) do 24 grudnia 2021 roku (20.00).
5. Konkurs zostanie ogłoszony na fanpage’u „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, na portalu Facebook.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w terminie 17-24.12.2021 r. umieści określone w § 3 pkt. 1 zdjęcie pod konkursowym postem na fanpage’u „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” na Facebooku.

§ 3

ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wykonanie fotografii przedstawiającej choinkę; mile widzianym przez jury elementem zdjęcia będzie papierowe wydanie świątecznego numeru „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”.
2. Zdjęcie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” na Facebooku.
3. Redakcyjne jury spośród wszystkich opublikowanych zdjęć wyłoni 6 najlepszych.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 grudnia o 15.00, w komentarzu pod postem konkursowym.

§ 4
NAGRODY

1. Nagrody w konkursie:
a. za zajęcie I miejsca: podwójny voucher na całodzienne wejście do strefy basenowej w Termach Szaflary.
b. za zajęcie II miejsca: podwójny voucher na całodzienne wejście do strefy basenowej w Termach Szaflary.
c. za zajęcie miejsc od III do VI – najnowsza publikacja pt. „Cieszyńskie ciasteczka” wraz z zestawem książek i gadżetów redakcyjnych.
2. Nagrody są do odebrania w redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” przy ul. Chrobrego 21 w Cieszynie, w terminie do miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z konkursem.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.