O nas

  Redaktor
Artur Jarczok
  Redaktor naczelna
Dorota Krehut-Raszyk
  Redaktor
Katarzyna Lindert-Kuligowska

Agencja reklamowa

 

Marta Nogły
Monika Foltyn-Kubera

Wydawca
„Wydawnictwo Prasa Beskidzka Spółka z o.o.”43-300 Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 118
tel.: (33) 8123577, 8125878.
www.kronika.beskidzka.pl
e.mail: [email protected]
Prezes: Mirosław Galczak
Skład
„Wydawnictwo Prasa Beskidzka Spółka z o.o.”
Druk
Agora Poligrafia Sp. z o.o.
PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ
W siedzibie redakcji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.
Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywanie skrótów, przeredagowywania i zmiany tytułów nadesłanych materiałów.

ISSN 0209-2565. Nr indeksu 35-9297