Patronat – Regulamin

Zasady obejmowania patronatu prasowego przez Głos Ziemi Cieszyńskiej
“Głos Ziemi Cieszyńskiej” jest pismem społeczno-informacyjnym docierającym do czytelników w powiecie cieszyńskim. Wskaźniki sprzedaży oraz czytelnictwa dają naszemu tytułowi pierwszoplanową pozycję wśród czasopism regionalnych, a tym samym możliwość skutecznego docierania medialnego do mieszkańców oraz urzędów i instytucji na tym terenie. Firmowanie swoim “szyldem” regionalnych i lokalnych przedsięwzięć jest formą ich publicznego wsparcia, a także gwarantuje skuteczną reklamę.
1.“GZC” udziela patronatu prasowego przedsięwzięciom kulturalnym, sportowym, oświatowym, charytatywnym, a także komercyjnym.
2. O udzieleniu patronatu prasowego każdorazowo decyduje wydawca “GZC”. Potwierdzeniem udzielenia patronatu prasowego jest pisemna zgoda wydawcy lub umowa patronacka.
3. Osoby i instytucje zainteresowane patronatem prasowym “GZC” mogą występować do wydawcy z pisemnym wnioskiem.
4. Przy obejmowaniu patronatem prasowym każdego przedsięwzięcia obowiązuje zasada wyłączności “GZC” wśród czasopism regionalnych. Nie wyklucza to pism ponadregionalnych oraz innych mediów jak telewizja, radio, portale internetowe.
5. Standardowy patronat prasowy polega na zamieszczeniu w “GZC” zapowiedzi i informacji (relacji) z imprezy, wydarzenia. Kontrahent jest natomiast zobowiązany do zapewnienia “GZC” biletów wstępu, zaproszeń na opisywaną imprezę, które zostaną przeznaczone dla czytelników. Powinien również zapewnić zamieszczenie logo “GZC” oraz informacji o patronacie we własnych materiałach informacyjno-promocyjnych. Na imprezach objętych patronatem będą eksponowane banery i materiały reklamowe “GZC”.
6. W wyniku porozumienia zakres publikacji patronackiej może zostać poszerzony o dodatkowe elementy, między innymi zamieszczenie logotypów sponsorów, bogatszego serwisu fotograficznego, zamieszczenia promowanego materiału na stronie internetowej “GZC” czy wydania tematycznej wkładki do gazety. Dodatkowa promocja – podobnie jak reklama modułowa towarzysząca patronackim materiałom prasowym o imprezie lub wydarzeniu – jest płatna. Partnerzy prasowego patronatu “GZC” mają natomiast możliwość uzyskania rabatu za usługę w wysokości poniżej oficjalnego cennika Wydawnictwa. We wzajemnych rozliczeniach możliwa jest również wymiana barterowa.