Regulamin konkursu „Pochwal się swoim ogrodem/balkonem”

Regulamin konkursu „Pochwal się swoim ogrodem/balkonem”

I Postanowienia ogólne
§ 1

Organizatorem konkursu „Pochwal się swoim ogrodem/balkonem” jest Wydawnictwo Prasowe „Prasa Beskidzka” z siedzibą w Bielsku-Białej.

§ 2

Celem jest wyłonienie zdjęć przedstawiających najciekawsze aranżacje ogrodowo-balkonowe (ogród, działka, balkon).

II Uczestnicy konkursu

§ 1

Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie powiatu cieszyńskiego, które wyrażą zgodę na publikację swojego imienia, nazwiska i miejscowości w „Głosie” – w związku z konkursem.

III Przebieg konkursu

§ 1

a. Zadaniem uczestników konkursu jest – w pierwszym etapie – publikacja zdjęcia przedstawiającego aranżację własnego ogrodu, działki lub balkonu na fanpage’u „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w serwisie Facebook, pod postem informującym o tym konkursie. Etap pierwszy trwa od 28 czerwca od godz. 9.00 do 2 lipca 2021 roku, do godz. 9.00.
b. 6 zdjęć z największą liczbą „reakcji” zakwalifikuje się do drugiego etapu – czyli głosowania Czytelników, które odbywać się będzie za pomocą specjalnych kuponów drukowanych w czterech kolejnych wydaniach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” (począwszy od 9 lipca).
c. Zdjęcie, które otrzyma najwięcej głosów papierowych, zdobędzie pierwsze miejsce. Drugie i trzecie zdjęcie w kolejności pod wzlędem liczby głosów papierowych – odpowiednio miejsca drugie i trzecia.
d. Spośród osób głosujących na kuponach drukowanych w gazecie, które oprócz tego, że oddadzą głos na konkretne zdjęcie, wymyślą też najciekawsze hasło dotyczące ogrodów/działek/balkonów, jury wyłoni 4 osoby, które otrzymają upominki – o których mowa w pkt. IV, par. 2.
e. Kupony z głosami na poszczególne zdjęcie można dostarczyć do redakcji – ul. Chrobrego 21, 43-400 Cieszyn – osobiście, wrzucić do skrzynki przed drzwiami redakcji lub pocztą.

§ 2

a. Na kupony z głosami organizator będzie czekał do 6 sierpnia (liczy się data stempla pocztowego).
b. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w wydaniu „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” z 13 sierpnia 2021 r.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

§ 1

a. Uczestnicy konkursu biorąc udział w konkursie zgadzają się na akceptację niniejszego regulaminu i oświadczają, że ogrody, działki lub balkony uwiecznione na zdjęciach są ich własnością

IV Nagrody

§ 1

Autorzy zdjęć, które zdobędą najwięcej głosów papierowych, otrzymają:
a. za zajęcie pierwszego miejsca: prysznic ogrodowy, 250 litrów kory (5 worków po 25 litrów) i 100 litrów (20 worków po 5 litrów) uniwersalnej ziemi kwiatowej ufundowane przez firmę Leroy Merlin;
b. za zajęcie drugiego miejsca: 250 litrów kory (5 worków po 25 litrów) i bon na 100 zł do wykorzystania w sklepie ogrodniczym Zagroda w Cieszynie;
c. za zajęcie trzeciego miejsca: 150 litrów (30 worków po 5 litrów) uniwersalnej ziemi kwiatowej i bon na 100 zł do wykorzystania w sklepie ogrodniczym Zagroda w Cieszynie;

§ 2

Spośród osób głosujących na papierowych kuponach, którzy wymyślą najciekawsze hasło związane z ogrodem/balkonem/działką, redakcyjne jury wyłoni 4 osoby, które otrzymają:
a. voucher na zabieg medycyny estetycznej Indiba ufundowany przez firmę Salveo z Ustronia.
b. voucher na masaż regeneracyjny Indiba ufundowany przez firmę Salveo z Ustronia.
c. 5 wejściówek do Dream Parku w Ochabach oraz zostaw gadżetów redakcyjnych
d. zestaw książek i gadżetów redakcyjnych

Regulamin konkursu »Stwórz własną okładkę „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”«

I Postanowienia ogólne
§ 1

Organizatorem konkursu »Stwórz własną okładkę „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”« jest Wydawnictwo Prasowe „Prasa Beskidzka” z siedzibą w Bielsku-Białej.

§ 2

Celem jest wyłonienie dwóch prac plastycznych przedstawiających okładkę tygodnika „Głos Ziemi Cieszyńskiej” w celu wydrukowania ich na łamach gazety, w wydaniu 4 czerwca 2021 roku, wraz z nazwiskami autorów tychże prac.

II Uczestnicy konkursu »Stwórz własną okładkę „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”«
§ 1

Uczestnikami konkursu mogą być podopieczni przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych z siedzibą na terenie powiatu cieszyńskiego oraz przedszkola, szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne z siedzibą na terenie powiatu cieszyńskiego.

III Przebieg konkursu »Narysuj okładkę „Głosu”«
§ 1

a. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie przykładowej, o dowolnej tematyce, okładki „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. Wymóg: okładka musi mieć pozytywne treści.
b. Okładka może zostać narysowana/namalowana w dowolnej technice (kredki, farby itd.).
c. Ze względów technicznych, okładka powinna mieć wymiar kartki A3.
d. W konkursie będą uwzględniane wyłącznie prace opatrzone specjalnym kuponem – winietą; publikowane będą w 3 kolejnych wydaniach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, poczynając od 7 maja 2021 r. (ostatni – 21 maja 2021 r.).
e. Prace konkursowe z oryginalnymi kuponami–winietami należy dostarczyć osobiście lub pocztą do redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” (ul. B. Chrobrego 21, 43-400 Cieszyn), w terminie do 26 maja 2021 roku.

§ 2

a. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w wydaniu „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” z 4 czerwca 2021 r.
b. W skład jury konkursu wchodzą: dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie Izabela Kula, red. nacz. „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” Natalia Tokarska, red. Dorota Krehut-Raszyk.
c. Konkursowe prace zostaną wystawione w witrynie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie przy ul. Głębokiej w Cieszynie.

III Warunki uczestnictwa w konkursie

§ 1

a. Uczestnicy konkursu – podopieczni przedszkoli i uczniowie szkół podstawowych – mogą wziąć udział w konkursie »Stwórz własną okładkę „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”« wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych dziecka:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………….. w konkursie organizowanym przez Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” i publikację imienia, nazwiska, wieku, miejscowości, przedszkola/szkoły podstawowej + data + własnoręczny podpis rodzica/opiekuna prawnego.

b. Oprócz zgody rodziców/opiekunów prawnych, na pracy konkursowej konieczny jest kupon-winietka – patrz pkt. 3, § 1, podpunkt d.

IV Nagrody
§ 1

Zwycięzcy konkursu otrzymają:
a. za zajęcie pierwszego miejsca w kat. przedszkola: druk konkursowej pracy na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” 4 czerwca 2021 r., jeździk dziecięcy „góralek” firmy Pilch.
b. za zajęcie drugiego miejsca w kat. przedszkola: bon na 100 zł do wykorzystania w sklepie stacjonarnym Beskid Plus w Cieszynie oraz terrarium – z kolekcji dr. Renaty Stefańskiej-Klar (firmy „Pilch”).
c. za zajęcie trzeciego miejsca w kat. przedszkola: 5 wejściówek do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.
d. za zajęcie pierwszego miejsca w kat. szkoły podstawowe: druk konkursowej pracy na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” 4 czerwca 2021 r.; bon na 300 zł do wykorzystania w sklepie stacjonarnym Beskid Plus w Cieszynie.
e. za zajęcie drugiego miejsca w kat. szkoły podstawowe: bon na 100 zł do wykorzystania w sklepie stacjonarnym Beskid Plus w Cieszynie oraz teatrzyk/sklep (firmy „Pilch”).
f. za zajęcie trzeciego miejsca w kat. szkoły podstawowe: 5 wejściówek do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu.
g. wszyscy laureaci (miejsca 1-3 w obu kategoriach) otrzymają dodatkowo paczki upominkowe ufundowane przez firmę Mokate.

§ 2

Jury przyzna także nagrodę – wyróżnienie:
a. dla przedszkola, z którego napłynie najwięcej konkursowych prac: kosz drewnianych klocków ufundowany przez firmę Pilch.
b. dla szkoły podstawowej, z której napłynie najwięcej konkursowych prac: ekspres do kawy ufundowany przez firmę Mokate.

Regulamin konkursu „Łączy nas szlak!”

§ 1
Organizatorem konkursu „Łączy nas szlak!”  jest Wydawnictwo Prasowe „Prasa Beskidzka” z siedzibą w Bielsku-Białej.

§ 2
Nagrodą w konkursie jest: jeden voucher na nocleg dla dwóch osób (dwie doby) w terminie piątek-niedziela w Jaśle lub Chyrowej w kompleksie „U Schabińskiej” z wyżywieniem (o wartości 900 zł brutto).

II Uczestnicy konkursu
§ 1
a. Konkurs skierowany jest do osób prywatnych.
b. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 18 lat.
c. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Wydawnictwa „Prasa Beskidzka”.

III Przebieg konkursu
§ 1
a. Uczestnicy biorą udział w konkursie, wysyłając do redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” (ul. B. Chrobrego 21, 43-400 Cieszyn) specjalny kupon z uzupełnionymi puzzlami.
b. Puzzle publikowane są na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w wydaniach: 17, 24 i 31 lipca oraz 7 sierpnia.
c. Wraz z ostatnim puzzlem – 7 sierpnia – wydrukowany zostanie formularz, na który zebrane puzzle trzeba przykleić, podać swoje dane i wymyślić hasło, zawierające nazwy: „Głos Ziemi Cieszyńskiej” oraz „U Schabińskiej”/Muzeum Lizaka, i dostarczyć do redakcji do 18 sierpnia (osobiście lub za pośrednictwem poczty: ul. B. Chrobrego 21, 43-400 Cieszyn).
d. Zwycięzcę wybierze redakcyjne jury.
e. Przesłanie większej liczby wypełnionych formularzy (hasła nie mogą się powielać), zwiększa szansę na zwycięstwo.

§ 2
a. Uczestnik, który prześle swój formularz zgłoszeniowy, automatycznie akceptuje niniejszy regulamin, a także zgadza się na publikację swoich danych na łamach tygodnika w przypadku zwycięstwa.