Kontakt

„Głos Ziemi Cieszyńskiej”
43-400 Cieszyn ul. B. Chrobrego 21

tel.: (33) 852-03-32, 852-11-00, 851-22-21
fax: (33) 852-55-44
e-mail: [email protected]

Biuro ogłoszeń:
e-mail: [email protected]

 

„Wydawnictwo Prasa Beskidzka Spółka z o.o.”
43-300 Bielsko-Biała, ul. St. Dubois 4
Nr KRS: 0000144865 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 547-004-88-40
Kapitał zakładowy: 50000 zł