Regulamin konkursu walentynkowego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” z siedzibą przy ul. Żywieckiej 118, 43-300 Bielsko-Biała.
2. Konkurs organizowany jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzony jest na fanpage’u „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” na platformie Facebook.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Czas trwania konkursu: od 9 lutego 2022 roku (15.00) do 11 lutego 2022 roku (12.00).
5. Konkurs zostanie ogłoszony na fanpage’u „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, na portalu Facebook.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która w terminie 9.02-11.02.2022 r. umieści określoną w § 3 pkt. 1 odpowiedź pod konkursowym postem na fanpage’u „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” na Facebooku.

§ 3

ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest odpowiedź na pytanie otwarte: na jaki miły gest zdobyłeś się ostatnio dla swojej drugiej połówki/sympatii?
2. Odpowiedź na pytanie należy zamieścić w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” na Facebooku.
3. Redakcyjne jury spośród wszystkich opublikowanych odpowiedzi wyłoni 4 najciekawsze.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 lutego o 14.00, w komentarzu pod postem konkursowym.

§ 4
NAGRODY

1. Nagrody w konkursie:
a. za zajęcie I miejsca: voucher na 1 nocleg ze śniadaniem w Hotelu Mercure w Cieszynie, przy ul. Motelowej 21 (ważny do grudnia 2022 r.).
b. za zajęcie miejsc II-IV: zestaw męskich  kosmetyków marki Playboy oraz zestaw książek.
2. Nagrody są do odebrania w redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” przy ul. Chrobrego 21 w Cieszynie, w terminie do miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z konkursem.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.