Wydanie nr 11 z dnia 15.03.2019

W walce o czyste powietrze

USTROŃ ZWIERA SZEREGI

Ustroń oficjalnie został uczestnikiem projektu „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów ograniczenia niskiej emisji”. Projekt realizowany jest w ramach programu prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

 

 

 


Prezydent podpisał ważne zmiany

WYBORY PO NOWEMU

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu wyborczego. Są pewne zmiany, które będą obowiązywały już podczas wiosennych wyborów do Parlamentu Europejskiego, następnie podczas jesiennych wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz w kolejnych wyborach samorządowych.


Trudno być prorokiem, ale warto próbować

DIZAJN NIE GRYZIE

Kiedy 14 lat temu nad Olzą rozpoczął swoją misję Zamek Cieszyn, a wówczas Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości, niewielu słyszało o dizajnie. Do dziś zresztą nie do końca wszyscy zdają sobie sprawę z tego, nad czym pracuje załoga osób na Górze Zamkowej. Szefująca jej Ewa Gołębiowska, przekonuje, że bez projektowania – nie tyle mebli, co usług i możliwości – dobrze żyć się nie da. I od początku nie można odmówić jej odwagi w podejmowaniu wyzwań i wprowadzaniu zmian. Choć łatwo nie jest.

 


KOSZTOWNA JAWNOŚĆ

Od tej kadencji samorządy mają prawny obowiązek tak prowadzić obrady radnych, aby w każdym głosowaniu było wiadomo, jak poszczególne osoby głosowały. Co więcej, samorządowe sesje muszą być na żywo dostępne w Internecie. Mamy więc w radach miast, gmin i powiatów pełną jawność. Z jednej strony – super! Ale jest jeszcze pytanie: ile ta jawność kosztowała oraz jakie budzi zainteresowanie? Bo zapłaciliśmy za nią my, podatnicy…