Wydanie nr 12 z dnia 25.03.2022 r.

Zwrot w powiatowych statystykach

Stopa lekko w górę

Minimalnie, ale w ostatnich miesiącach wciąż idzie w górę stopa bezrobocia w powiecie cieszyńskim. Na koniec lutego jej prognoza wyniosła w naszym regionie 5,2 proc. W porównaniu jednak do początku ubiegłego roku, jest nieco niższa. U progu 2021 roku stopa bezrobocia w powiecie cieszyńskim wynosiła bowiem 5,8 proc.


Strzelecka Polska powiatowa

Media ogólnopolskie donoszą, że oblegane są strzelnice. Znacznie wzrosła liczba chętnych do szkolenia się w celności strzałów i obsłudze broni. Czy naszego regionu też dotyczy to zjawisko?

 

 

 

 

 


Nowe etnoszaty

Mały zastrzyk pieniędzy skierowane będzie przez władze centralne na Śląsk Cieszyński w obszar zawsze tego potrzebujący. Przyznano właśnie dotacje w dziedzinie kultury, w dwóch kategoriach.

 

 

 

 

 


Setka „Beskidu Śląskiego”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej obchodzi stulecie. Założone zostało 26 marca 1922 roku. Uroczystą galę jubileuszową w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie zorganizowano niemal dokładnie w setną rocznicę założenia towarzystwa – 12 marca.