Wydanie nr 19 z dnia 14.05.2021 r.

Ustroń ubożeje przez koronawirusa

Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta w Ustroniu zapadła nietypowa uchwała, będąca apelem do rządu i Sejmu RP odnośnie „podjęcia inicjatywy ustawodawczej oraz przyjęcia uregulowań prawnych, umożliwiających gminom uzdrowiskowym wnioskowanie w kolejnych latach o dotację uzdrowiskową w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w roku poprzedzającym rok bazowy”.


Ministerstwo (zamiast premiera) odpowiada

Skoczów i śmieci

Do Skoczowa dotarł list z Warszawy. To odpowiedź na apel lokalnych władz dotyczący konieczności nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pismo w tej sprawie zostało skierowane w lutym na ręce premiera Mateusza Morawieckiego. Ten przekazał je dalej – do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

 

 


Bój o pociągi (cd.)

Radny drąży

Trwa modernizacja linii kolejowych Katowice – Wisła Głębce i Cieszyn – Goleszów. Z kolei korespondencją wymieniają się reprezentanci mieszkańców naszego regionu oraz władze samorządowe województwa śląskiego. Chodzi o planowaną liczbę pociągów kursujących – już po remoncie – do perły Beskidów. O problemie pisaliśmy na łamach w dwóch poprzednich wydaniach.

 

 


Uwaga, polują na katalizatory!

Kradzieże katalizatorów stają się plagą w całym kraju. Również w naszym powiecie złodzieje nie mają skrupułów, by wycinać kosztowne części z zaparkowanych pojazdów. I nie ma reguły, czy samochód jest starszy czy nowszy, czy jest dzień czy noc. Tylko w ciągu mijającego tygodnia policjanci cieszyńskiego garnizonu odnotowali trzy tego typu zdarzenia.