Wydanie nr 22 z dnia 1.06.2018

Zarząd z absolutorium i…

POWIAT NA PLUSIE

29 maja obradowała Rada Powiatu Cieszyńskiego. Głównym punktem sesji było absolutorium dla Zarządu Powiatu za realizację ubiegłorocznego budżetu. Okazało się też, że miniony rok przyniósł nadwyżkę w powiatowej kasie…


Nowa droga w Beskidach

KRÓCEJ NA SŁOWACJĘ

W Jaworzynce zostało otwarte nowe transgraniczne połączenie. Trasa wiedzie z przysiółka Czadeczka do miejscowości Czerne po stronie słowackiej. Stamtąd już blisko do Świerczynowca i Skalitego, gdzie znajdują się wjazdy na autostradę D3.

 

 

 


GÓRA ŚMIECI STRASZY

Około półtora tysiąca ton odpadów od ponad pięciu lat zalega dookoła jednej z hal na terenie dawnej kopalni „Morcinek” w Kaczycach. Zdaniem mieszkańców, góra odpadów rośnie…Temat regularnie więc wraca podczas zebrań wiejskich.

 

 

 


ZEBRZYDOWICE MAJĄ PLAN!

W gminie Zebrzydowice obowiązuje już nowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ten ważny dokument został przyjęty w lutym podczas sesji Rady Gminy. Nie obyło się wówczas bez kontrowersji, związanych z przekształceniem gruntów rolnych, co relacjonowaliśmy na łamach „Głosu”.


Jest kasa dla niepełnosprawnych

EKOZOFIA W ZAMECZKU

Ponad 2 miliony złotych pomoże rozpocząć budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach. Pieniądze te pochodzić będą z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Decyzja o przyznaniu wsparcia została ostatnio podjęta przez Zarząd i Sejmik Województwa Śląskiego.