Wydanie nr 29 z dnia 23.07.2021 r.

Brenna i Cieszyn z dofinansowaniami

Granty dla kultury

Dwa ośrodki kultury z naszego regionu znalazły się na liście dofinansowań konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury”, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. O pieniądze starało się 1221 wnioskodawców, spośród których 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 instytucji w całym kraju, do których trafi łączne dofinansowanie w wysokości ponad 26 milionów złotych. Pieniądze te będą przeznaczone na kompleksowe szkolenia oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online.


Parkingi pod lupą UOKiK

Dostałeś po kieszeni? Odwołaj się!

Jeden z zarządców parkingów przy dużych sklepach naruszył zbiorowe interesy konsumentów – uznał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. I nałożył karę – 150 tys. zł dla przedsiębiorcy.

 

 

 


Prowizorka w Hermanicach trwa w najlepsze!

Obiecać to przecież nie grzech…

Nie ma ciągle decyzji, na które czekają coraz bardziej zniecierpliwieni mieszkańcy ustrońskich Hermanic i władze miasta uzdrowiska. Sprawa przebudowy skrzyżowania na wiślance, czyli ulicy Katowickiej z ulicami Dominikańską i Kozakowicką, stoi w miejscu. Widok przedzielonej betonowymi zaporami drogi wojewódzkiej DW 941 budzi coraz większą irytację zmotoryzowanych.

 

 


W rocznicę tragedii w Kiczycach

Kładziono ich twarzą do ziemi

Skoczowianie nie zapominają o wydarzeniach, które rozegrały się 75 lat temu w Kiczycach. Przy upamiętniającym tragedię obelisku spotkali się, by złożyć kwiaty i zapalić znicze. A mowa o dramacie z 8 lipca 1946 roku, gdy w gajówce na Podlesiu w Kiczycach zatrzymał się trzydziestoosobowy Oddział „Wędrowca” Narodowej Organizacji Wojskowej. Na skutek denuncjacji teren został otoczony przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej…