Wydanie nr 3 z dnia 08.03.2019

Jeden konkurs rozstrzygnięty, drugi czeka

ZIELONO IM!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął konkurs „Zielona pracownia – projekt 2019”. W tegorocznej edycji zgłoszeń było 184.

Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, jednak z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogły ubiegać się placówki, które nie otrzymały finansowego wsparcia z katowickiego Funduszu w poprzednich edycjach. Celem przedsięwzięcia było natomiast utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Laureaci otrzymają pieniądze przeznaczone na realizację projektu ekopracowni w roku 2019. Nadesłane prace oceniono, biorąc pod uwagę pomysł na zagospodarowanie pracowni, na przykład wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność czy innowacyjność rozwiązań, a także różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał w tym roku na nagrody prawie 450 tys. złotych.

Na liście 61 wybranych do dofinansowania placówek oświatowych znalazły się dwie z powiatu cieszyńskiego. Pierwsza to Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, która otrzymała 7500 zł na utworzenie klasy, którą twórcy projektu nazwali „Rajem przyrodnika”. Taka sama kwota powędruje również do gminy Istebna, a dokładnie do Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce, gdzie ma powstać ekopracownia „Z Beskidów w świat”.

W dalszym ciągu jeszcze można starać się o pieniądze w konkursie „Zielona Pracownia 2019”, który Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kieruje do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego. Jego celem z kolei jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni na potrzeby uczniów w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dofinansowane zostaną projekty, które w znaczny sposób wpłyną na polepszenie warunków nauczania oraz wyróżnią się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania pracowni. Inwestycje powinny zostać zrealizowane w 2019 roku.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych śląskiego Funduszu do wysokości 80 procent kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 30 tys. zł. Wnioski można składać w terminie 15-29 marca.

(kredo)


Dzięki wspraciu Funduszu

AZBEST ZNIKA Z USTRONIA

Od kilku lat pod Czantorią i Równicą trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dla miasta uzdrowiska jest to jedna z priorytetowych spraw.

Pięć lat temu w Ustroniu odbył się spis z natury. Określono wtedy liczbę wyrobów zawierających azbest i ich lokalizację. Ze spisu wynikało, że na terenie miasta jest ponad 231 ton wyrobów z azbestem. To głównie eternitowe dachy i elewacje na budynkach gospodarczych oraz mieszkalnych. Następnym krokiem było uchwalenie dokumentu „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ustroń na lata 2015-2032”. Na tej podstawie można było składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o pieniądze na usuwanie i utylizację wyrobów azbestowych. Takie dotacje wielokrotnie uzyskano.

W 2016 roku z 35 nieruchomości na terenie Ustronia usunięto łącznie 60,14 t odpadów zawierających azbest. Całkowity koszt wyniósł 53 614,74 zł, z czego 39 693,98 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW w Warszawie. Resztę zapłacili właściciele nieruchomości.
W 2017 roku miasto ponownie dostało wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Kolejni mieszkańcy zainteresowani pozbyciem się groźnych dla zdrowia wyrobów zawierających azbest, mogli ubiegać się o dotację. Chętnych nie brakowało. Łącznie usunięto 49,692 t odpadów zawierających azbest z 25 nieruchomości. Całkowity koszt wyniósł 41 611,70 zł‚ z czego 38 897,55 zł stanowiła dotacja z WFOŚiGW w Katowicach i NFOŚiGW w Warszawie.

Akcję kontynuowano w roku ubiegłym. Władze miasta uzdrowiska trzeci rok z rzędu pozyskały pieniądze, a konkretnie 26 738 zł. Zainteresowanie było spore. Ostatecznie zrealizowano 24 wnioski. Zgodnie z przyjętym wcześniej regulaminem, pomoc wynosiła nie więcej niż 800 zł za tonę odpadów zawierających azbest w przypadku ich demontażu, transportu i unieszkodliwienia oraz nie więcej niż 600 zł za tonę w przypadku transportu i unieszkodliwienia.

W tym roku będzie kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o pieniądze na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Osoby tym zainteresowane mogły do 15 lutego złożyć ankiety. – Złożono ich 21. Na tej podstawie wystąpimy o dofinansowanie. W przypadku otrzymania takiej pomocy z Funduszu, ogłosimy wśród mieszkańców nabór wniosków do zrealizowania w 2019 roku – mówi „Głosowi” Monika Maksymczak, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Ustroniu.

(mark)


Bliżej „Czystego Powietrza”

PO RADĘ DO CIESZYNA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – przypominamy – prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze”. Jest on skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, a jego celem – ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Dofinansowaniu podlega między innymi wymiana starych pieców na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, docieplenie budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacje odnawialnych źródeł energii, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła.

Mieszkańcy Cieszyna mają możliwość bezpłatnych konsultacji, które udzielane są w ratuszu, w pokoju 102 na pierwszym piętrze, w każdy wtorek od marca do maja. Na petentów będzie czekał specjalista, Maciej Mierzejewski, od 9.00 do 15.00.

(kredo)


W Ustroniu rozdają

KOMPOSTOWNIK ZA DARMO

Pod Czantorią i Równicą startuje pilotażowy program bezpłatnego użyczenia kompostowników. Celem jest propagowanie proekologicznych zachowań, żeby w najprostszy sposób, poprzez składowanie odpadów zielonych oraz kuchennych, uzyskać kompost.

Kompostować można niemal wszystkie odpady organiczne, o ile nie zawierają toksycznych substancji, oraz zwiędnięte rośliny jednoroczne, liście (oprócz liści orzecha włoskiego), cienkie gałązki, a także niezadrukowany papier (śniadaniowy, chusteczki, serwetki, tektura), słomę, siano, skorupki z jajek, fusy po kawie.

Ustroński samorząd planuje zakup kompostowników o dwóch pojemnościach: 300-400 litrów oraz 650-750 litrów. Dla działek o powierzchni do 500-600 mkw. lepiej wybrać mniejszy kompostownik, a powyżej 600 mkw. większy. Po pięciu latach prawidłowego użytkowania kompostownik przejdzie na własność mieszkańca.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest złożenie wniosku, a te można otrzymać w biurze podawczym na parterze ustrońskiego ratusza. Wnioski należy składać od 11 do 15 marca w godzinach od 7.30 do 15.30 w biurze podawczym. O przyznaniu kompostownika decydować będzie kolejność zgłoszeń.

(mark)

 


Do druku: PDF