Wydanie nr 32 z dnia 9.08.2019 r.

Istebna ostatnim bastionem chrześcijaństwa?

ZASTOPOWAĆ LGBT

W Istebnej została przygotowana uchwała „w sprawie podjęcia deklaracji w sprawie powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową”. 6 sierpnia nad projektem dyskutowali radni Komisji Skarg, Wniosków i Petycji istebniańskiej Rady Gminy.

 

 

 


Narodowy Fundusz Zdrowia się cieszy

E-RECEPTA MA WZIĘCIE

Od 1 stycznia każda apteka i punkt apteczny obowiązkowo powinny realizować elektroniczne recepty. Wdrożenie cyfrowych rozwiązań ma pomóc nie tylko w odczytaniu nieraz niewyraźnie napisanych papierowych dokumentów, ale także zmniejszyć ryzyko błędów czy ograniczyć nadużycia związane m.in. z zakupem refundowanych środków psychotropowych.


NIE KOPCI, NIE WARCZY…

Dbałość o środowisko naturalne to jeden z priorytetów funkcjonowania Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Temu celowi służy bieżące modernizowanie transportu wewnętrznego. W ostatnim czasie został kupiony pojazd na wskroś elektryczny.

 

 

 

 


KTO URATUJE STANICĘ?

Trzy okazałe budynki z lat 30. ubiegłego wieku mieściły Ośrodek Harcerskiej Szkoły Instruktorskiej pod egidą Chorągwi Śląskiej ZHP. Wybudowano je na gruntach w sąsiedztwie dworu Kossaków. O historii stanicy piszemy poniżej. W okresie powojennym ulokowano na Buczu sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci i młodzieży. Placówka działała do 1999 roku. Kiedy została zamknięta, pozostał do dzisiaj nierozwiązany problem, jak wykorzystać to harcerskie dziedzictwo…