Wydanie nr 33 z dnia 19.08.2022 r.

Trójstyk solą w oku?

W Istebnej na wniosek wójt Łucji Michałek zwołana została sesja nadzwyczajna. Porządek obrad był krótki – zmiany w budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna w obszarze Karczmy Kubalonka i Tartaku Szymcze w Istebnej. To nie spotkało się z ciepłym odbiorem istebniańskich radnych.

 

 


Majątki skoczowskiej władzy

Wielomilionowy majątek zgromadził radny miejski i jednocześnie sołtys Ochab Maciej Bieniek (na zdjęciu). Co ciekawe, wielu sołtysów gminy Skoczów (siedmiu) to jednocześnie radni. Burmistrz, podobnie jak starosta, nie ma zapisanego na siebie domu, ani mieszkania. To nie wszystkie ciekawe informacje, jakie wynikają z oświadczeń majątkowych włodarzy oraz radnych Rady Miejskiej Skoczowa.


Żwirki i Wigury start do wieczności

W tym roku minie 90. lat od jednej z najspektakularniejszych katastrof w historii polskiego lotnictwa. 11 września 1932 r. pilot Franciszek Żwirko i konstruktor Stanisław Wigura rozbili się, lecąc swym samolotem nad Cierlickiem Dolnym na Zaolziu. Tragedia, która wstrząsnęła opinią publiczną przedwojennej Polski, rozegrała się więc zaledwie dziesięć kilometrów od Cieszyna. Dwa tygodnie wcześniej, 28 sierpnia 1932 r. w Berlinie, Żwirko i Wigura zwyciężyli w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge. Ich triumf był olbrzymi. Współcześnie, na pamiątkę tamtego wydarzenia, Święto Lotnictwa Polskiego obchodzone jest właśnie 28 sierpnia.

 

 


Fińskie lekcje są żywsze!

Fin Jalo Pasanen w minionym roku szkolnym w ramach wymiany międzynarodowej uczył się w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Powiat cieszyński na 9 miesięcy stał się jego nowym domem. W rozmowie z red. Krzysztofem Londzinem 18-letni Fin opowiada o tym, dlaczego wybrał Polskę.