Wydanie nr 39 z dnia 28.09.2018

Wisła: szykuje się wielki drogowy remont

PRZETARG OGŁOSZONY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ogłosił przetarg w celu wyłonienia wykonawcy przebudowy drogi wojewódzkiej DW 941, na odcinku od obwodnicy Ustronia do skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 942. Firmy mogą zgłaszać oferty do połowy października.

 

 

 


Cieszyn w pilotażu

PACJENTOM MA BYĆ LEPIEJ

Starosta cieszyński Janusz Król wraz ze starostą bielskim Andrzejem Płonką zorganizowali konferencję poświęconą problemom psychiatrii w południowej części województwa śląskiego o nazwie „Zdrowie psychiczne – wspólna sprawa”. Wiodącym tematem spotkania był wprowadzony właśnie w życie pilotażowy program w psychiatrii dorosłych, który objął zarówno Cieszyn, jak i Bielsko-Białą. W ramach tego projektu w wybranych miastach w kraju powstały Centra Zdrowia Psychicznego.

 


Tragedia zatrzymana w kadrze

BĘDĄ PAMIĘTAĆ…

37 ofiar pochłonął ogniowy żywioł podczas tragicznego w skutkach pożaru rafinerii nafty w Czechowicach-Dziedzicach. Pożar szalał 26 czerwca 1971 roku. Zginęli wówczas strażacy zawodowi i ochotnicy, żołnierze, pielęgniarki… Te tragiczne wydarzenia upamiętnia wystawa autorstwa niestrudzonego społecznika Michała Kobieli pt. „Pamiętamy, będziemy pamiętać…”.

 

 


 

Strumień: na co wydadzą ponad 230 tysięcy zł?

FUNDUSZE SOŁECKIE ZAPLANOWANE

W gminie Strumień odbyły się spotkania z mieszkańcami miasta oraz poszczególnych sołectw, podczas których zdecydowano, na co w przyszłym roku zostanie wydane 232 tysiące zł z funduszy sołeckich i funduszu mieszkańców.

 


Boks powrócił nad Olzę

ENTUZJAŚCI Z „PUNCHERA”

Ponad półtora roku temu na mapie sportowej naszego regionu pojawił się Klub Bokserski „Puncher”. Oficjalny start nastąpił 8 lutego 2017 roku. Jako jedyny w powiecie cieszyńskim prowadzi sekcją pięściarską, która przyciąga coraz więcej chętnych…