Wydanie nr 40 z dnia 8.10.2021

Trudne relacje Szpital Śląski – Cieszyn

Radni nie pomogą

W porządku obrad wrześniowej sesji cieszyńskiej Rady Miejskiej był punkt dotyczący wniosku Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w sprawie pomocy finansowej ze strony miasta. Dyrekcja ZZOZ-u wnosiła kolejny raz o zwolnienie z podatku od nieruchomości, argumentując ten krok pogorszeniem płynności finansowej z powodu epidemii Covid-19. Chodziło o kilka tegorocznych wiosennych miesięcy.


Bo wypocząć można nie tylko latem, czyli…

Bony wciąż do wydania

230 mln zł – tyle już zrealizowano płatności dzięki bonom turystycznym. W sumie w województwie śląskim aktywowano ich ponad 368 tys. To blisko 77 proc. przyznanych bonów. Wciąż nieaktywnych świadczeń, czyli takich, które nie zostały jeszcze pobrane na konto PUE ZUS rodzica bądź opiekuna, jest 112 tys., a ich wartość przekracza 78 mln zł. W stu procentach wykorzystano już 216 tys. bonów na 481 tys. przyznanych.

 

 


Cieślarówka bez skateparku

950 tys. zł – tyle pieniędzy zarezerwowano w tegorocznym budżecie Cieszyna na budowę skateparku. Pierwotnie miał on stanąć na Cieślarówce. Dziś nie jest to już takie oczywiste, podobnie jak termin wykonania inwestycji…