Wydanie nr 44 z dnia 6.11.2020 r.

 

 

„Czyste Powietrze” odsłona druga

Dla mniej zamożnych

Rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Będą oni mogli otrzymać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu.
– To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii – powiedział Michał Kurtyka, szef polskiego resortu klimatu i środowiska. Gminy zostały zobligowane do wydawania zaświadczeń o dochodach, uprawniających mniej zamożnych beneficjentów do podwyższonego poziomu dofinansowania. Dokumenty o dochodach będą wydawane przez samorządy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu. Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Obsługą drugiej części programu „Czyste Powietrze” zajmują się wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z nowymi zasadami, obowiązującymi od 15 maja, osoby fizyczne, czyli właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, o dochodach miesięcznych wynoszących do 1400 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub do 1960 zł w gospodarstwach jednoosobowych, mają szansę na dotację do 60 procent poniesionych kosztów realizacji ekologicznej inwestycji, czyli maksymalnie 37 tys. zł. Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, przypomnijmy, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej, a nawet do 30 tys. zł, jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV. Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

– Drugą część „Czystego Powietrza” uruchamiamy licząc na efektywną współpracę z gminami, biorącymi na siebie dodatkowe obowiązki. Dlatego też – na podstawie nowych zapisów porozumień – będziemy premiować samorządy za skutecznie składane wnioski w ramach programu. Przewidujemy refundację w wysokości do 100 zł za obsługę wniosku naszych beneficjentów – informuje Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby pomóc pracownikom gmin, szczególnie w pierwszej fazie, w obsłudze beneficjentów programu pod kątem wydawanych zaświadczeń o dochodach, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił specjalną infolinię – 22 340 40 90. Nadal funkcjonuje też osobna infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów programu, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00, pod numerem telefonu 22 340 40 80.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował także kalkulator dotacji. To nowe narzędzie ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania. Innym udogodnieniem jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu na epidemię Covid-19. Chcąc wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który oceni jego zasadność i podejmie decyzję. Zmiana dotyczy umów zawartych w ramach wszystkich dotychczasowych wersji programu.

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 16 października, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, złożono w sumie ponad 172 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł. (kredo)


W Kiczycach uczą jeszcze lepiej

Jest nowa pracownia!

Mamy kolejną działającą „Zieloną Pracownię” w regionie, która powstała dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Władze gminy Skoczów, z burmistrzem miasta Mirosławem Sitko i jego zastępcą, Andrzejem Bubnickim na czele, dokonały oficjalnego otwarcia klasy „EKO+logika” w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kiczycach.

Placówka oświatowa otrzymała z katowickiego funduszu 29 999,75 zł na realizację nowej klasy w konkursie „Zielona Pracownia 2020”. We wcześniejszym etapie rywalizacji – „Zielona Pracownia Projekt 2020” – pozyskano dodatkowo 7 499,95 zł. Pracownia powstała na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Na jednej ze ścian znajduje się fototapeta przedstawiająca Układ Słoneczny. Nowe stoliki i uczniowskie krzesła rozmieszczone zostały w kształt podkowy, tak aby w centralnym miejscu pomieszczenia mogła się znaleźć mobilna szafka do doświadczeń i eksperymentów. Udało się kupić także inne nowe meble – szafki, półki na pomoce dydaktyczne, biurko i krzesło dla nauczyciela, a ponadto sprzęt multimedialny i mikroskopy cyfrowe. Sporą część budżetu przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych.

Nowoczesna klasopracownia fizyczno-przyrodnicza pod nazwą „Eko+logika” pomoże młodym ludziom zrozumieć w ciekawy sposób trudne zagadnienia, dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii, zanieczyszczenia gleby, powietrza i wód, segregacji śmieci oraz utylizacji odpadów. Projekt przewiduje też wycieczki terenowe, a ponadto zajęcia warsztatowe, podczas których – dzięki nowym pomocom dydaktycznym – uczniowie będą mieli okazję przeprowadzać liczne badania i doświadczenia. (kredo)


Fundusz ogłosił konkurs plastyczny

Powietrze jak malowane

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizuje konkurs plastyczny „Tak dla czystego powietrza”. Prace można wysyłać do 13 listopada, do godz. 15.00.
W plastyczne szranki mogą stanąć uczniowie szkół podstawowych i podopieczni świetlic środowiskowych ze Śląska. Rywalizacja odbędzie się w pięciu kategoriach wiekowych dla dzieci i młodzieży (od 6 do 15 lat). Praca konkursowa musi być tematycznie związana z przyrodą i zmianami, jakie zaszły lub powinny zajść w otoczeniu uczniów dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej wykorzystanym na ochronę środowiska, w tym na ochronę powietrza.
Technika plastyczna jest dowolna, zaś praca musi mieć format A3. Zgłoszenia należy wysłać na adres ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, koniecznie z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu Plastycznego ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest Małgorzata Gałuszka, tel. 32 6032 398, e-mail: [email protected]. Jury oceni prace 20 listopada. Wyniki będą podane na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach, a nagrody zostaną wręczone w grudniu. (klk)