Wydanie nr 46 z dnia 15.11.2019 r.

Samorządowa Karta Praw Rodzin do kosza

Radni mówią „nie”

W porządku obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej Cieszyna znalazł się punkt dotyczący Samorządowej Karty Praw Rodzin. Za jej przyjęciem optowało siedmioro radnych – Wiesław Kluz, Jan Sikora, Władysław Macura, Renata Franek, Rafał Foltyn, Paweł Czycharowski i Agata Rucka – których podpisy znalazły się pod projektem uchwały złożonym, o czym informowaliśmy, w sierpniu w biurze Rady Miejskiej Cieszyna.

 


Majątkowe portrety władzy (3)

W naszym cyklu dotyczącym majątków włodarzy gmin i miast oraz osób ze ścisłego kierownictwa poszczególnych samorządów w powiecie cieszyńskim pora na Cieszyn. Dane czerpiemy z oświadczeń majątkowych za 2018 rok, a kolejność gmin prezentowana jest w układzie alfabetycznym.

 


Brakuje szczepionek na ospę

W powiecie cieszyńskim brakuje szczepionek na ospę wietrzną. Trudno je znaleźć w aptekach, przychodniach, a także w sanepidzie. Rodzice biją na alarm, bo jesień i zima to żniwa dla wirusa. A choroby nie wolno bagatelizować.

 


Życie na dziko

Rokrocznie na początku listopada cieszyńscy strażnicy miejscy, „aktywują” w wykazie swoich obowiązków patrolowanie terenów i miejsc, gdzie zwykle przebywają bezdomni. Pierwsze kontrole już pozwoliły odkryć nowe koczowisko…