Wydanie nr 46 z dnia 18.11.2022 r.

Ptasia grypa straszy

Europa walczy z ptasią grypą. Ogniska wirusa odnotowano m.in. na terenie Holandii, Austrii czy Niemiec. W związku z tym faktem oraz ze względu na zwiększoną migrację dzikich ptaków, mogących przenosić wirusa, podjęto działania prewencyjne.
Aby zminimalizować ryzyko pojawienia się ptasiej grypy w naszym regionie, powiatowy lekarz weterynarii w Cieszynie przypomina o właściwym zabezpieczeniu przed wirusem miejsc utrzymania drobiu.


Skok wiślańskich podatków

Wisła to kolejny samorząd, który uchwalił wzrost podatków od nieruchomości. Dołożone będą mieli też właściciele samochodów ciężarowych.
Sprawę rozstrzygnięto podczas sesji Rady Miejskiej w pierwszych dniach listopada.


Zagrożenie zza tunelu

Kontrowersyjne skoczowskie skrzyżowanie było już przemodelowane w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa. Praktyczne korzystanie z niego pozostawia jednak wątpliwości, czy w wystarczającym stopniu…