Wydanie nr 50 z dnia 15.12.2023 r.

Co z estakadą w Skoczowie?

Korki na głównym skrzyżowaniu w Skoczowie i drogach do niego prowadzących, zwłaszcza w weekendy, gdy ruch na trasie Katowice – Wisła zwielokrotnia się, to bolączka trytonowego grodu od wielu lat. Lekarstwem ma być budowa nowego węzła drogowego – estakady – na przecięciu drogi DK81 z drogą wojewódzką DW 944. Na jakim etapie są prace zmierzające do realizacji tego przedsięwzięcia i czy nie jest zagrożone jego finansowanie?


Zegary, komunikaty… Kolej ma być na plus

Na stacjach i przystankach między Chybiem a Skoczowem podróżni zyskają lepszą informację o kursowaniu pociągów. Zegary i komunikaty dźwiękowe ułatwią podróże. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą na nowy system urządzeń.

 

 

 

 


To nie jest nasza sprawa?

Szpital zwrócił się do cieszyńskiego ratusza o pomoc finansową. Chodziło o możliwość umorzenia podatku od nieruchomości w przyszłym roku. Jednak na pomoc cieszyńskich radnych póki co dyrekcja i pracownicy nie mają co liczyć…