Wydanie nr 52 z dnia 29.12.2023 r.

Dlaczego Cieszyn się wyludnia?

Ile trwa jedno pokolenie? Zdaniem demografów około 25 lat, czyli ćwierć wieku. Przez ostatnie ćwierć wieku działy się nad Wisłą wielkie rzeczy. Polska przystąpiła do NATO, weszła do Unii Europejskiej i strefy Schengen, była „zieloną wyspą”, ale też „krajem w ruinie”. Zorganizowała piłkarskie Euro, wybudowała autostrady, poziom życia Polaków poprawił się najbardziej w historii. I właśnie w tym czasie Cieszyn stracił prawie cztery i pół tysiąca mieszkańców.

 

 


Tak to za Habsburgów wyglądało

W Wiśle otwarto nową turystyczną atrakcję, jaką jest Habsburska Osada Gospodarcza „U początków Wisły”. Powstała ona w ramach projektu „Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi” realizowanego wspólnie z Trzyńcem. W Wiśle prace trwały ponad rok. W sierpniu zakończono roboty budowlane, których łączny koszt wyniósł 10,5 mln zł. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych udało się w całości odtworzyć oficynę mieszkalną, z początku XX w., będąca kiedyś częścią zespołu rezydencji Prezydenta RP „Zameczek” oraz budynek mieszkalno-gospodarczy, również z początków XX w.

 

 

 


Żeby konflikt czesko-polski stał się tak martwy jak wojny napoleońskie

Do 25 lutego w Muzeum Ziemi Cieszyńskiej (Muzeum Těšínska) w Czeskim Cieszynie oglądać można wystawę „Plebiscit 1920 / Plebiscyt 1920”. Wcześniej prezentowana była w Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Dwujęzyczna, polsko-czeska ekspozycja przedstawia jeden z najbardziej skomplikowanych i tragicznych rozdziałów historii Śląska Cieszyńskiego – okres plebiscytowy po zakończeniu I wojny światowej. Na 14 planszach oglądający znajdzie opis skomplikowanych wydarzeń sprzed 103 lat oraz bardzo bogaty, a w dużej mierze dotychczas nieopracowany i niepublikowany materiał ikonograficzny, m.in. fotografie członków kontyngentu wojsk alianckich czy też polskich i czechosłowackich tajnych organizacji paramilitarnych.

 

 


Szef wizytówki sportowej miasta

Prezes Tomasz Michalak to 53-letni skoczowianin z krwi i kości. Wychował się „na Beskidzie”, gdzie zaczynał jako trampkarz, a w 2021 roku stanął na czele tego klubu, który w tym roku obchodzi jubileusz 100-lecia i jest sportową wizytówką miasta. Pierwsze swoje klubowe kroki stawiał jako 8-latek. Wspomina je w wywiadzie.

 

 

 


Niedosyt i nadzieja

Cykl futbolowych podsumowań rundy jesiennej sezonu 2023/24 kończymy raportem z obozu naszego drugiego reprezentanta w czwartej lidze – Kuźni Ustroń. Dla ekipy spod Równicy minione półrocze nie było rewelacyjne, ale nadzieja na utrzymanie ligowego bytu pozostaje realna.