Wydanie nr 9 z dnia 6.03.2020 r.

W Goleszowie i Bażanowicach

Zrywają torowisko

Wykonawcy nie czekali do marca i już kilka tygodni temu zabrali się za modernizację linii kolejowej nr 190, na odcinku Goleszów – Cieszyn. Efekt końcowy przyniesie odnowienie stacji Goleszów oraz przystanków Goleszów Górny i Bażanowice, a przede wszystkim przebudowę samego torowiska i przejazdów kolejowych, sieci trakcyjnej oraz urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego.

 


Kto chętny na boisko i halę?

Simoradzkie obiekty na sprzedaż

Boisko piłkarskie wraz z zapleczem sportowym i rekreacyjnym w centrum Simoradza idą na sprzedaż. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy w Dębowcu podczas ostatnich obrad. Nie była to jednak łatwa i jednomyślna decyzja…

 

 

 

 


W Kończycach Małych się cieszą

Konkretne pieniądze na drogi

Pięć gmin z województwa śląskiego i jeden powiat otrzymają ponad 7,2 mln zł dotacji na inwestycje drogowe. Pieniądze pochodzą z dodatkowej puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Owym powiatem jest powiat cieszyński, który otrzymał najwyższą dotację, wynoszącą 3 mln zł.


Na szkle malowali

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu uczestniczył w dwóch ciekawych przedsięwzięciach. Najpierw uczniowie brali udział w polsko-czeskim projekcie „Czerpiąc siłę z wody, czyli o małej wiosce w Żabim Kraju i pięknym mieście nad Ostrawicą”, a ostatnio mogli wykazać się podczas warsztatów „Flora i fauna Żabiego Kraju przedstawiona w tradycyjnym malarstwie na szkle”.

 

 

 


Ukłon w stronę wnioskodawców

Skoczów blisko „Czystego Powietrza”

Wkrótce minie pół roku, odkąd w skoczowskim ratuszu działa punkt przyjmowania wniosków w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. To ukłon w stronę mieszkańców, którzy mogą na miejscu wyjaśnić wszelkie wątpliwości, zweryfikować niezbędne dokumenty i finalnie złożyć wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jakie są efekty pracy biura?

 

 


Jubileusz w Dzięgielowie

Złota pszczela rodzina

Ponad 30 członków liczy Koło Pszczelarzy w Dzięgielowie. Skupia pasjonatów nie tylko z goleszowskiej gminy. Posiadają oni w sumie ponad 800 rodzin pszczelich. Obecny rok dla koła jest szczególny w jego historii – jubileuszowy, oznaczony w dodatku złotym kolorem. To informuje o jednym, o 50-leciu istnienia i działalności.