Regulamin akcji promocyjnej „Kupuję taniej z »Głosem«”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” z siedzibą przy ul. Żywieckiej 118, 43-300 Bielsko-Biała, we współpracy z podmiotami wymienionymi w § 3, pkt. 3.
2. Akcja promocyjna organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy regulamin i prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Akcja promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Czas trwania akcji promocyjnej: od 17 grudnia 2021 roku do 17 lutego 2022 roku.
5. Akcja promocyjna zostanie ogłoszona w tygodniku „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, w którym (w wydaniach 17.12.2021-17.02.2022 r.) zostaną wydrukowane kupony rabatowe upoważniające okaziciela do zakupu produktów/usług w obniżonych cenach.
6. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Wszelkie informacje o promocji znajdują się również na stronie internetowej Organizatora – www.gzc.cieszyn.pl

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Uczestnictwo w akcji promocyjnej jest dobrowolne.
2. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każda osoba, która w terminie 17.12.2021r. – 17.02.2022 r., na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, dokona zakupów w punktach opisanych w § 3, pkt. 3, z wykorzystaniem kuponów wydrukowanych w tygodniku „Głos Ziemi Cieszyńskiej”.

§ 3

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Warunkiem skorzystania z akcji promocyjnej jest zakup wydania papierowego „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w terminie 17.12.2021-17.02.2022 r.
2. Uczestnik może dokonać zakupów produktów/usług z kodami rabatowymi opublikowanymi na kolumnie pod nazwą: „Kupuję taniej z »Głosem«” (obowiązują wyłącznie oryginalne, wycięte z gazety kupony; kserokopie nie są uznawane).
3. Podmioty udzielające rabatów: Sklep Odzieżowy „Orchidea” – ul. 9 listopada 3, Ustroń; Cafe Muzeum, ul. T. Regera 6, Cieszyn; Studio Fryzjerskie Evolution Joanna Francuz, ul. Bielska 84, Chybie; Mangoo Instytut Zdrowia i Urody, ul. Olszaka 8, Cieszyn; Butik Stylove, ul. Cieszyńska 2, Skoczów; Sala Zabaw Figlorożec i Kawiarenka Lodorożec, ul. Stawowa 54, Cieszyn; Cieszyński Miód, ul. Korfantego 13, Cieszyn; Restauracja Ekotradycja, ul. Bobrecka 15, Cieszyn; Korbasowy Dwór
ul. Hażlaska 135, Cieszyn; Studio Figura, ul. Liburnia 17, Cieszyn; Twoje Torebki, ul.
A. Brody 8A, Ustroń.
4. Weryfikacją kuponów zajmują się sprzedawcy/kasjerzy zatrudnieni w punktach, o których mowa § 3, pkt. 3.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania kwestii spornych związanych z akcją promocyjną.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.