Wydanie nr 1 z dnia 7.01.2022 r.

To nie były słowa zastępcy burmistrza Cieszyna

Chybianin kaja się za wpis

Rada Miejska w Cieszynie miała 30 grudnia podjąć decyzję dotyczącą projektu uchwały w sprawie wyrażenia podziękowań i pełnego poparcia oraz zaufania do działań podejmowanych przez Straż Graniczną w obronie granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Białorusią. Dokument był pokłosiem wpisu Przemysława Majora, zastępcy burmistrza Cieszyna, w mediach społecznościowych. Projekt uchwały przygotował klub Prawo i Sprawiedliwość. Jednak ostatecznie radni zdecydowali o wycofaniu go z porządku obrad. Dlaczego?


Powiaty zwierają szeregi

Powiat Cieszyński szuka jak najszerszej platformy do współpracy w regionie i w całym kraju. Przebiega ona na kilku poziomach. Ta największa odbywa się w ramach Związku Powiatów Polskich. Następnie jest Konwent Starostów Powiatów Województwa Śląskiego, czyli 17 powiatów ziemskich. A trzeci poziom to Aglomeracja Beskidzka, która skupia 41 gmin z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz miasto Bielsko-Biała.

 

 


„Czwórka” ma dość stygmatyzacji. Chce się rozwijać!

Gorzkie konsultacje

Nad Olzą trwają spotkania konsultacyjne dotyczące „Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026”. Władze miasta i przedstawiciele Centrum Usług Wspólnych odwiedzają poszczególne szkoły, by omówić projekt uchwały, podyskutować o proponowanych zapisach i zebrać uwagi.


Opowieść wigilijna z Ustronia

Bezdomni uratowali psa

Osoby bezdomne przebywające na terenie Ustronia uratowały psa. Zwierzak wpadł do kanału ściekowego, z którego nie potrafił wydostać się o własnych siłach. Bezdomni wydobyli go, okryli, ogrzali i wezwali na miejsce pomoc. Zdarzenie miało miejsce tuż przed wigilią świąt Bożego Narodzenia.