Wydanie nr 18 z dnia 22.09.2017

Uchwała antysmogowa już obowiązuje!

Żeby powietrze było czystsze…

Od września na terenie województwa śląskiego, a więc również w powiecie cieszyńskim, obowiązuje tak zwana uchwała antysmogowa. Jakie zakazy wprowadziła i co grozi za jej nieprzestrzeganie?

Przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego tak zwana uchwała antysmogowa ma pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy zdrowia jego mieszkańców i większego komfortu życia. Wprowadziła zakaz spalania w piecach i kotłach grzewczych oraz w kominkach węgla brunatnego, mułu węglowego, flotokoncentratu i wilgotnego drewna. Przepis ten dotyczy mieszkańców województwa śląskiego, prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz samorządy. Niektórych dziwi to, że w uchwale antysmogowej nie ma zakazu spalania śmieci. To nie jest błąd czy przeoczenie. Po prostu zakaz taki obowiązuje na mocy ustawy o odpadach.
Co grozi za łamanie przepisów uchwały antysmogowej? Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały wynikają z artykułu 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa (…) podlega karze grzywny”. Zgodnie natomiast z artykułem 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy – 1000 zł.
Uchwała antysmogowa ustaliła również terminy, w których należy wymienić stare piece grzewcze na paliwa stałe, na piece nowsze, przyjaźniejsze dla środowiska. Te nowe piece muszą spełniać minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem emisji zanieczyszczeń. Kotły i piece, które są eksploatowane ponad 10 lat od daty ich produkcji lub takie, które nie posiadają tabliczki znamionowej, należy wymienić do 1 stycznia 2022 roku. Instalacje grzewcze eksploatowane od 5 do 10 lat od chwili ich produkcji trzeba zmienić do 1 stycznia 2024 roku, a te eksploatowane poniżej 5 lat – do 1 stycznia 2026 roku. Natomiast kotły i piece spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określone dla klasy 3 lub klasy 4, będą mogły funkcjonować do końca 2027 roku.
Profesor Andrzej Lekston ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przytacza z kolei efekty badań, z których wynika, że w całej Europie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera rocznie pół miliona osób, natomiast w Polsce to blisko 50 tysięcy, czyli średniej wielkości miasto. Zanieczyszczone powietrze skraca życie statystycznego Europejczyka o 8 miesięcy, a Polaka o 10 miesięcy. Co istotne, w czasie alarmów smogowych śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych rośnie o 2 procent, a śmiertelność w ogóle o 6 procent. – Koszty leczenia dyskomfortu, jaki odczuwamy z powodu niskiej jakości powietrza, są trudne do oszacowania, jednak wpływ zanieczyszczenia na występowanie chorób jest potwierdzony. Śląskie potrzebuje czystego powietrza, to obecnie nasz wspólny cel. Złej jakości powietrze kosztuje Polskę 13 procent Produktu Krajowego Brutto, dlatego zamiast zostawiać pieniądze w aptekach, moglibyśmy przeznaczyć je na profilaktykę zdrowotną – mówi profesor Andrzej Lekston, który dodaje, że najbardziej na skutki zanieczyszczenia powietrza narażone są dzieci i osoby starsze, co przekłada się między innymi na zwiększenie zachorowalności na astmę.

(hos)


Fundusz wyłożył kasę

POTOK DO POPRAWKI

50 000 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazał na poprawę koryta Żylicy.
Ta niewielka, bystra górska rzeka, ma swoje źródła w Beskidzie Śląskim, na wysokości około 900-940 m n.p.m., na północnych stokach Malinowa i Przełęczy Salmopolskiej, tak chętnie odwiedzanych przez turystów z powiatu cieszyńskiego. Żylica spływa następnie przez cały Szczyrk w kierunku północno-wschodnim, oddzielając masyw Skrzycznego na południu od masywu Klimczoka na północy. Po opuszczeniu gór i pokonaniu kolejnych kilometrów uchodzi do Jeziora Żywieckiego.
Dzięki pieniądzom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostanie wyremontowany jej 180-metrowy odcinek. Potok będzie oczyszczony z krzaków i porostów oraz z rumoszu rzecznego, a we wszystkich wyrwach w jego dnie i skarpach zostaną ułożone kamienie i beton hydrotechniczny. Wszystko po to, by okiełznać niebezpieczną i kapryśną górską rzekę.

(kredo)


DRZEWO PRZYJACIELEM

Znany w powiecie cieszyńskim Klub Gaja z Bielska-Białej, organizacja ekologiczna zachęcająca do podejmowania realnych działań na rzecz środowiska i poszanowania praw zwierząt, przygotowuje się do 15. edycji programu Święto Drzewa.

Akcja przebiegająca pod hasłem „Drzewo – Przyjaciel” jest poświęcona niezliczonym korzyściom, jakie dają nam drzewa. Organizatorzy liczą, że zmotywują lokalne społeczności nie tylko do sadzenia nowych okazów, ale także do ochrony już istniejących. – Przyjaźń to wielka wartość. Przyjaciele to ci, którzy stoją przy nas i z nami w każdym momencie życia. Dobrym i tym gorszym. Takie właśnie są dla nas drzewa. Karmią, wspomagają, chronią. Są niezastąpione w swej przyjacielskiej roli. Pamiętajmy o tym sadząc i opiekując się drzewami tak, jak i one przez wieki o nas dbały – mówi Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.
Dzięki programowi udało się posadzić już ponad 800 tysięcy drzew. Każdego roku, w okolicach Święta Drzewa obchodzonego 10 października, licznik na stronie www.swietodrzewa.pl wręcz szaleje od zgłoszeń indywidualnych osób i instytucji, które włączają się do akcji i poszerzają zielone płuca w swojej okolicy. Na wspomnianej stronie internetowej znajduje się odpowiedni formularz zgłoszeniowy, który można wypełnić i wysłać chcąc wziąć udział w tegorocznej edycji imprezy.
Klub Gaja zaprasza przy okazji także do udziału w kilku konkursach. W jednym z nich – „Czarodziejskie drzewo” – nagrody zostaną przyznane za największą liczbę posadzonych okazów, najszerszą współpracę i kreatywność działań. Sprawozdania z akcji można przesyłać do 30 listopada. W tym terminie przyjmowane są także zgłoszenia drzew kandydujących do tytułu „Drzewo Roku”. Poszukiwane jest drzewo z historią, która scala lokalną wspólnotę oraz pobudza wyobraźnię. Może w powiecie cieszyńskim znajdzie się taki okaz? Zachęcamy naszych Czytelników do nadsyłania swoich pomysłów.

(kredo)


POSPRZĄTALI REZERWATY

30 worków śmieci oraz kilka wielkogabarytowych odpadów to efekt jubileuszowego, dwudziestego, sprzątania cieszyńskich rezerwatów.

Akcję zorganizowała Komisja Ochrony Przyrody PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie wraz z Nadleśnictwem Ustroń oraz cieszyńskim starostwem. Sprzątano nie tylko rezerwaty, ale także tereny zielone w rejonie rezerwatu „Kopce”, osiedla ZOR oraz Błogocic. – Piętnastoosobowe grupy szkolne z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, z I LO imienia Antoniego Osuchowskiego oraz z Zespołu Szkół imienia Władysława Szybińskiego, zebrały łącznie 30 worków o pojemności 100 litrów, rożnego rodzaju puszek, butelek, kartonów i innych śmieci oraz kilka przedmiotów wielkogabarytowych sprzętu gospodarstwa domowego. Ponieważ akcji sprzyjała słoneczna pogoda, więc można też było przeprowadzić lekcję przyrody w sprzątanych rejonach i zapoznać młodzież z walorami przyrodniczymi rezerwatów – mówi Jan Machała, przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. Na koniec zorganizowano konkurs przyrodniczo-krajoznawczy, w którym triumfował Jakub Wnętrzak przed Ewą Kocyan i Łukaszem Brudnym.

(hos)


Do druku: pdf