Wydanie nr 20 z dnia 20.10.2017

Bąków: jedyna taka w powiecie!

ZIELONA PRACOWNIA OTWARTA

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bąkowie mają dużo szczęścia. Niedawno do użytku oddana została bowiem wyjątkowa sala, tzw. zielona pracownia, w której będą odbywać się zajęcia przyrodnicze wspierane przez nowoczesną technologię. To jedyne tego typu miejsce w powiecie cieszyńskim, a jego budowa była możliwa dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Podczas uroczystego otwarcia o możliwościach pracowni przekonali się nie tylko uczniowie, ale również władze miasta. W szkolnych ławkach zasiedli ponownie m.in. burmistrz Strumienia, Anna Grygierek, przewodniczący Rady Miejskiej, Czesław Greń, kilkoro radnych i rodziców.

– To była podróż do przeszłości. Bardzo się cieszę, że dziś uczniowie nie pamiętają już, co to jest tablica i kreda. Korzystają z multimedialnej tablicy, elektronicznych mikroskopów i przyrządów. Cieszę się, że taką pracownię udało się zorganizować w Bąkowie. To dopełnienie termomodernizacji, którą właśnie zakończyliśmy. Zmienił się wizerunek szkoły na kolorowy. Zmieniła się również efektywność energetyczna. Pozyskane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pozwoliło natomiast na stworzenie profesjonalnej pracowni przyrodniczej, więc mamy komplet – mówi Anna Grygierek.

W ramach przedsięwzięcia kupiono wyposażenie ekopracowni, na które składa się m.in. tablica multimedialna, projektor oraz laptop z oprogramowaniem. W sali zostały postawione ponadto nowe meble, stół ekspozycyjny do wykonania doświadczeń i pomoce dydaktyczne: tablice, preparaty, urządzenia do przeprowadzania doświadczeń. Na parapetach ustawiono z kolei doniczki z roślinami, o które dbać będą uczniowie. Przeprowadzony został też generalny remont podłogi, odnowiono ściany i lamperie.

(kredo)


Inwestycja wsparta przez WFOŚiGW

CZYSTSZE POWIETRZE W CHYBIU

W Chybiu dobiegła końca termomodernizacja pawilonu sportowego przy ulicy Lipowej. Dzięki tej inwestycji spadnie zużycie energii i poprawi się jakość powietrza.

– Zadanie jest kontynuacją prac podjętych w ubiegłym roku obejmujących modernizację systemu grzewczego RKS-u, w tym modernizacji kotłowni i doposażenie w nowoczesny piec CO 5-tej generacji. Tegoroczne działania polegały na przeprowadzeniu kompleksowej termoizolacji pawilonu sportowego w Chybiu przy ulicy Lipowej 9. Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym budynku działanie to ma w efekcie doprowadzić do obniżenia zapotrzebowania energetycznego budynku, a przez to do redukcji emitowanego zanieczyszczenia, tak zwanej niskiej emisji, o blisko 80 procent – informuje Urząd Gminy w Chybiu.

Inwestycja kosztowała ponad 83 tysiące zł, z czego ponad 57 tysięcy zł to dotacja oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

(hos)


Ekologiczna akcja w Wiśle

„STALMACH” SPRZĄTAŁ GÓRY

Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle kolejny raz wyruszyli w góry, aby je posprzątać.

Akcja sprzątania beskidzkich szlaków turystycznych ma w „Stalmachu” wieloletnią tradycję. W tym roku ponad stu uczniów wraz z opiekunami wyruszyło zbierać śmieci zostawione przez turystów w rejonie Baraniej Góry, Cieńkowa, Kozińców, Kubalonki i Stecówki. Efekt dla naturalnego środowiska był znakomity – zebrane odpady wypełniły 20 dużych worków.

A po ekologicznej akcji młodzież spotkała się na integracyjnej imprezie na terenie Nadleśnictwa Wisła, gdzie między innymi do grona licealistów przyjęto tegorocznych pierwszoklasistów.

(hos)


Do druku: pdf